Kontakt

Rada Biznesu Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

Przewodniczący Rady Biznesu

prof. dr hab. Tadeusz Krasiński
email: krasinsk@uni.lodz.pl
tel: 42 635 58 63

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

dr Wioletta Karpińska
email: karpinw@math.uni.lodz.pl
tel: 42 635 59 30

Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktu z pracodawcami

Spotkanie komisji ds. praktyk – 22.11.2012

Szanowni Państwo, członkowie Rady Biznesu przy Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ.

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji ds. Praktyk w dniu 22 listopada 2012 roku (czwartek) w gmachu Wydziału o godz.14.00 w Sali D103. Przypominam, że w skład Komisji ds. Praktyk weszły następujące firmy:

ABB,
ACCENTURE SERVICES,
AEGON,
AMG.net,
Citi,
CMF
ERICPOL,
MBank
RULE FINANCIAL.

  Pozostałych członków Rady Biznesu również serdecznie zapraszamy na to spotkanie.

  Program posiedzenia:

  1) Przedstawienie aktualnej sytuacji praktyk na Wydziale.
  2) Dyskusja nt. praktyk studenckich w firmach.
  3) Dyskusja nt. staży w firmach.
  4) Propozycje zmian w programach.

   Tadeusz Krasiński

   Pierwsze spotkanie Rady Biznesu

   W dniu 10 maja 2012 odbyło się pierwsze spotkanie Rady Biznesu, po którym został sporządzony protokół.

   Powołanie komisji ds. programów nauczania na kierunku informatyka

   W skład komisji ds. programów nauczania na kierunku informatyka wchodzą:

   - ABB – Jakub Galant
   - Accenture Services – Wojciech Walczak
   - AMG.net – Marek Walczak
   - Citibank – Juliusz Sosnowski, Agnieszka Wysocka
   - BMS – Bartłomiej Papierski
   - BRE Bank – Andrzej Pelle
   - Cybercome – Marzena Tyran
   - Ericpol – Marek Gajowniczek, Olga Błaszczyk-Lenda
   - Katana Konsulting – Kamil Kłeczek
   - Rule Financial – Dorota Sadowska
   - Transition Technologies – Sylwia Sałak

    Powołanie komisji ds. programów nauczania na kierunki matematyka finansowa

    W skład komisji ds.programów nauczania na kierunki matematyka finansowa wchodzą:

    - Aegon – Rafał Matusiak
    - Citibank – Juliusz Sosnowski, Agnieszka Wysocka
    - Infosys BPO – michał Bielawski
    - Rule Financial – Dorota Sadowska
    - Urząd Statystyczny w Łodzi – Anna Jaeschke

     Powołanie komisji ds. praktyk

     W skład komisji ds. praktyk wchodzą:

     - ABB – Jakub Galant
     - Accenture services – Wojciech Walczak
     - Aegon – Rafał Matusiak
     - AMG.net – Marek Walczak
     - Ericpol – Olga Błaszczyk-Lenda
     - Rule Financial – Dorota Sadowska