Kontakt

Rada Biznesu Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

Przewodniczący Rady Biznesu

prof. dr hab. Tadeusz Krasiński
email: krasinsk@uni.lodz.pl
tel: 42 635 58 63

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

dr Wioletta Karpińska
email: karpinw@math.uni.lodz.pl
tel: 42 635 59 30

Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktu z pracodawcami

Komentarze są wyłączone.